Girininkai

 

Girininkų kaimas

Albinos Vilkanauskaitės pasakojimas

"Tik prie Jūros..." paprašė Albina Vilkanauskaitė Jokubauskienė(g. 1935 m.), gavusi artimūjų pasiūlymą pasidaryti nuotrauką atminimui jau keliolika metų atgal.

Iš Albinos Mano Baltija

"Mano Baltija" nuotraukoje Albina, jūrą bando apkabinti savo glėbyje.

Nenuilstanti knygų ir gimtojo krašto mylėtoja, gimtojo Girininkų kaimo ir plačios giminės istorinės atminties sergėtoja, A. Jokubauskienė, jau 50 m. gyvena Pagėgiuose. Visus šiuos metus lydėjo Albinos susidomėjimas, knygomis , kelionėmis ir meilė ją supantiems žmonėms.

Albinos archyvuose dalis gimtojo Tūbinių krašto, taip pat Pagėgių istorijos. Vien Pagėgių bibliotekos knygos mylėtojų klubo ir kitų kultūrinių renginių organizatorių atsiūstais bukletais Albina galetų  išklijuoti ne vieną kambario sieną. Čia pat ir Albinai įteikti padėkos raštai.

Dalį šeimos archyvo, kur randame nuotraukų ir iš Tūbinių, išsaugojo Albinos sesuo Stasė Vilkanauskaitė Deksnienė, gyvenanti Šilalėje.

 Daugumos nuotraukų  autorius Vladas Vilkanauskas.

Girininkų km.muzikantai4

Vladas Vilkanauskas, 1952 m.

Muzikantas ir fotografas, pamėgęs dainą, grojęs įvairiais muzikos instrumentais, savo pomėgį perdavė vaikams. Dukra Nomeda Vilkanauskaitė, ryški Kauno muzikinio teatro solistė, atliekanti visą eilę operinių partijų ir vaidmenų. 


Kotryna ir Antanas Vilkanauskai sutuoktuvės Čikagoje 1890 m

Kotryna(1880-1971) ir Antanas(1880-1936) Vilkanauskai.
Vestuvės vyko Čikagoje, JAV, apie 1906 m.

Vilkanauskų Antano ir Kotrynos g. medis

Vilkanauskų giminės medis, kurį A. Vilkanauskaitė Jokubauskienė kartu su giminėmis sudarė 1991 metais.

Didelės šeima prasidėjo tėvų Antano ir Kotrynos sutuoktuvėmis JAV, Čikagoje. Čia Amerikoje 1908 m. gimė ir pirmasis sūnus Antanas, vėliau dar du vaikai.

Sugrįžus į Lietuvą, ir įsikūrus Girininkų kaime, šeima išaugo iki  8 vaikų, tačiau tėvas Antanas, sulaukęs  vos 56 metų, 1936-aisiais,  netikėtai mirė. 

Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės rinkinio(16 nuotraukų)

 Girininkų kaime3

Kotryna Vilkanauskienė, 1952 m.

Močiutė Kotryna Vilkanauskienė, sodyboje Girininkų kaime anksti liko viena.

Girininkų kaime1

Kotrynos ir Antano Vilkanauskų sodyba.

Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės rinkinio.

Močiutė Kotryna Noreikaitė Vilkanauskienė 1952 m    Apie Girininkų kaimą K. ir A. Vilkanauskus ir Tūbines Albinos Vilkanauskaitės prisiminimai

Kotryna Kuzmaitė Vilkanauskienė, 1952 m, ir Albinos Vilkanauskaitės prisiminimų rankraščio pradžia. Kotryna Vilkanauskienė, Amerikoje pagimdžiusi tris savo vaikus, sodyboje Girininkų kaime anksti liko viena.

Girininkų kaime4

Ona Vilkanauskaitė iš didelės šeimos ilgiausiai pragyvenusi sodyboje kartu su mama Kotryna, 1952 m.

Vilkanauskiai1

Iš kairės sėdi Virbutas Vilkanauskas, Gražina Vilkanauskaitė, Bronius Vilkanauskas, Virginija Vilkanauskaitė.

Stovi Angelė Vilkanauskienė, Valerija Vilkanauskienė, Antanas Vilkanauskas, Onutė Vilkanauskaitė, Vladas Vilkanauskas, Jonas Vilkanauskas, Zosė Vilkanauskaitė.

Vilkanauskių ansamblis11

Vilkanauskų šeimos muzikantai, apie 1947 m.

Iš kairės Bronius, Albina, Zofija, Vladas. Nuotraukoje trūksta muzikos mokytojos Bronės. 

Girininkų km.muzikantai2

Vilkanauskai iš Girininkų kaimo ir šeimos pagrindu suburtas instrumentinis ansamblis, buvo nuolatiniai Tūbinių gegužinių ir šventinių vaidinimų dalyviai.

Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo

 Vilkanauskaitės 1955 m

Vilkanauskaitės Zofija ir Bronislava..., 1955m.

Prie Jerubyno upelio

Į Girininkų kaimą iš Tūbinių galima patekti brasta arba istoriniu tiltu per Jerubyno upelį...

Albina Vilkanauskaitė prie savo upelio Jerubyno 1956m

Albina Vilkanauskaitė prie savo upelio Jerubyno, 1956m

Kelias namo Vladas Vilkanauskas su gitara ir mokytojas B. Kilpys

Mokytojas Benas Kilpys ir Vladas Vilkanauskas(su gitara).

Prie Jerubyno upelio Vilkanauskai1 

 Kelias į Girininkų km2 

Žiemos kelias į Girininkus , Vladas Vilkanauskas (kairėje) ir mokytojas Benas  Kilpys, 1953 m.

Prie Jerubyno upelio Vilkanauskai3

Girininkų kaime2 

Tūbinių šventinių vaidinimų dalyviai geros nuotaikos nepraranda ir  gamtoje. Vladas Vilkanauskas(centre) su draugais. 

 Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo

Vladas Vilkanauskas Girininkai  Su kaimynais. Iš Angeles Macaitytes Vilkanauskienės rinkinio

Vladas Vilkanauskas, kurio nuotraukų išsaugota daugelyje tūbiniškių šeimų, buvo ne tik aktyvus muzikantas, įvairių vaidinimų dalyvis švenčių progomis, bet mėgo ir medžiokles. Nuotraukoje Vladas pozuoja prie savo paties nušauto vilko, tuo laiku gana reto laimikio, kurį galima ir aplaistyti.

Tūbiniškės2

Mokslas eina visu įtempimu, 1944 m.

Vilkanauskiai muzikantai

Nuotrauka iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės  rinkinio

Tūbinių griežikai

Girininkų km.muzikantai 

Albina Vilkanauskaitė (su akardeonu) ir jos draugė pasiruošusios linksmybėms.

Iš Albinos vilkanauskaites 002ghcgh

Nuotraukos(6vnt) Vlado Vilkanausko, iš A. Jokubauskienės  rinkinio

Tūbiniškės1

1945 m. Šilalė, Bronė Vilkanauskaitė (Paleckienė) antra iš dešinės.

Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės nuotraukų rinkinio

Tūbiniškiai

Iš Angeles macaitytes Vilkanauskai prie sodybos

 Iš Angeles macaitytes Vilkanauskienės namuose

Bulviakasis Girininkų kaime

Bulviakasis Kotrynos ir Antano Vilkanauskų sodyboje

Į mokslus Vilniuje

Į  mokslus Kaune. Kelionė arkliais iš Girininkų iki  Laukuvos.

Albinos Vilkanauskaites piknikas Trakų ežere

Studentiškos dienos. Albinos Vilkanauskaites piknikas su bendramoksliais Trakų ežere nepamirštant akordeono.


Iš A. Jokubauskienės nuotraukų rinkinio

Prie artimūjų kapų po tremties

 Po daug metų, prie tėvų ir senolių Vilkanauskų kapo Tūbinių kapinėse.