Buvusių Payžnio k. gyventojų

 Pranciškos Loganeckienės Gečaitės(1895-1925) ir Juozapo Luganeckio(1892-1956) sūnui Petrui Luganeckiui ir jo žmonai Anastazijai Mauliūtei 2020 m.

sukanka 100 metų 

Luganeckiams_100_metų1.jpg  Nuotraukos centre Anastazija ir Petras Luganeckiai. Viršuje gyvenamasis namas kurį Petras Luganeckis pastatė Žvilių k. netoli Šilalės 1960 m. Šiame name užaugo 9 vaikai: 5 seserys ir 4 broliai. Giminės vinjetė padaryta  Luganeckių anūkės

Edmundo ir Marytės Luganeckių dukros 

JOVITOS LUGANECKYTĖS FREIMONTIENĖS 45 MEČIUI

Jovitos_balius_2020_02_15.jpg

JOVITOS LUGANECKYTĖS FREIMONTIENĖS 45 M. JUBILIEJUS, ŠIAULIAI, 2020 02 15 d.
Nuotraukoje iš kairės Luganeckių dukra Nastė Luganeckytė Bendikienė, Marytė Luganeckienė(Petkutė) Edmundo Luganeckio žmona, jos  dukra Jovita Freimontienė,  anūkės Kornelija Mačernienė ir Karolina Pociuvienė, dešinėje dukra Loreta.

 

O prieš 20 metų buvo taip 

Lina_Rita_Jovita_Vilma_Asta_2000_m_rugpjūtis2.jpg 

 Vienoje pirmūjų Jovitos darboviečių - Nastės siuvykloje, Lina, Rita, Jovita, Vilma, Asta,  Šiauliai, 2000 m. rugpjūtis.


 Šiemet yra daugiau jubiliejų Luganeckių giminėje

40_metų_kartu-_svetainei.jpg

Augenijaus  ir Nastės Luganeckytės Bendikų bendro gyvenimo 40-metis, 2020 0 26 


 

Šių metų vasario 18 d.

Nastės_60-metis1.jpg

S V E I K I N A M E  B U Č I U O J A M E 

M Y L I M E !!!!

 

Atsiliepė  giminė iš Maskvos, Valentino Luganeckio šeimos nariai: Liubov Luganec ir jos dukros Nadios sūnus iš pirmosios santuokos Antonas gyvenantis kartu

IMG_0034.JPG

Liubov Luganec ir jos dukros Nadios sūnus iš pirmosios santuokos 21 m.  Antonas gyvenantis kartu su ja.

Užaugau_Lietuvoje1_1985_m.jpg

Suvenyras "Užaugau Lietuvoje", Augenijaus atvežtas Valentinui iš Lietuvos 1985 m. tebekabo ant sienos matomoje vietoje


 

 

Pastaba Luganeckių istorija, kuri prasidėjo Payžnio kaime apie 1920 m. žiūrėti šiame puslapyje toliau


 

Payžnio kaimas

Payžnys iš Kaltinenai 

Iš Prano B Stasės Šimutienės namelis šalia pakėvio kalno

Šimučių namelis šalia Pakėvio kalno.

Iš Prano Beinorio Paižnio vaizdelis


Nastes tėvo komunija 1929m Laukuva2 1

Payžnio ir gretimų kaimų vaikai, po pirmosios komunijos Laukuvoje, apie 1929m. Nuotrauka iš Petro Luganeckio šeimos rinkinio.

Šimučio šeima Paižnys

Payžnio km. gyventojo Stasio Šimučio šeima. Kairėje sėdi St. Būdvytytės Šimutienės sesuo Eugenija, apie 1935 m. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

Kelių darbininkai Luganeckiai2

Žemaičių plento tiesimo darbuose ir Paižnio kaimo gyventojai Petras Luganeckis(1919-1985) su savo tėvu Juozu. Stipresni ūkininkai prie kelio tiesimo darbų dirbo su savo arkliais bei vežimais. Iš Petro Luganeckio rinkinio.

 Gegužinė ant Dievyčio kalno1

Gegužinė ant Dievyčio kalno, apie 1936 m. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

Iš Prano B Šienpjoviai Paižnio kaime 1947

Šienpjūtė Payžnio kaime, 1947 m. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

Iš Prano B11 Šienapjūtė Jakaičių kaime

Paižnio kaime, 1947 m. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

Iš Prano B1 darbas laukuose Jakaičių kaime

Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.


,

Paižnio vaizdas

Vyganto nuotr49

Vyganto nuotr50

Šiuose, buvusio labai gyvybingo Payžnio kaimo laukuose, kadaise buvo daug  sodybų. Kairėje matomas  mišku apaugęs Pakėvio kalnas. Sovietinės valdžios vienkiemių naikinimo vajaus daugelis sodybų ir iki šių dienų neišliko.

Paižnis5

 

Sodybos prie Yžnės iš paukščių skrydžio, 2017 m.


 Senieji Payžnio gyventojai. 

Luganeckiai ir jų palikuonys

Nuotraukų ir prisiminimų albumas. Skiriama a.a.Petrui Luganeckiui, 30m. mirties atminimui.

Luganeck met.20

Nuotraukų albumas ir Luganeckių istorijos aprašymas atspaustas brošiūrėlėje, laukia iš ją perskaičiusių giminaičių  daugiau medžiagos, nuotraukų, prisiminimų ir istorijų.

 Petras3 

Petras Luganeckis(1919-1985) Petro gimtinė Payžnio kaimas.

Loganeckiene5 12 Juozas Luganeckas1 1

Petro Luganeckio tėvai,

Pranciška Loganeckienė Gečaitė(1895-1925) ir Juozapas Luganeckis(1892-1956)

Loganeckiene4Luganeckiene 3

Šeimos relikvija, Petro mamai, Pranciškai Luganeckienei 1920m. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos valdžios išduotas pasas. Tuo metu Pranciška buvo 25 metų ir turėjo tris vaikus: Alfonsą 6m., Petrą m. ir Joną 1m.

Luganeck met.22

Kryžius menantis Paižnio kaimą ir senasias kapines.

Anūko Vyganto Luganeckio prižiūrimoje sodyboje išlikusi vienintelė nuotrauka, primenanti Petro Luganeckio vaikystę. Petras čia, kartu su kitais Paižnio ir kitų kaimų vaikais, po pirmosios komunijos. Nuotrauka daryta prie bažnyčios šventoriaus Laukuvoje. 

Edmundas Luganeckis prisiminė tėvo pasakojimą, kad  senoje nuotraukoje, kur jo tėvas Petras dar vaikas ėjo komunijos, yra ir jo senelis, stovintis su ūsais. 

  Juozas Luganeckis1 Petriukas Luganeckis 1927 29 m

 Petro Luganeckio senelis (Juozapo tėvas). Kitoje nuotraukoje anūkas Petras 9 m

Pagyvenęs vyras su ūsais, stovintis prie medžio grupinės nuotraukos viršutiniame kairiajame kampe, pagal Petro Luganeckio prisimenamus nuotraukos komentarus, senolis  Luganeckis, Juozapo tėvas, atlydėjęs savo anūką  pirmosios komunijos(senolio vardas kol kas nežinomas).

Petras, kartu su savo tėvu Juozapu Luganeckidirbo prie senojo Žemaičių plento tiesimo darbų. Jie įamžinti  senose nuotraukose, kur Petrui buvo apie 20, Juozapui  apie 46 metus.

Kelių darbininkai Luganeckiai Petras ir tėvas Juozascentre

Petras Luganeckis sėdi ant vežimo su savo tėvu Juozapu, centre viršuje.


Palyginkime:

 Luganeckiai Petras ir tėvas Juozascentre Juozas Luganeckis1

 Petras su tėvu Juozapu apie 1936 m., šalia(nuotrauka senesnė apie 15 metų), senelis.

Sūnus, tėvas ir senelis; visų bruožai panašūs.


Luganeckiai 1958 m

Petras ir Anastazija Luganeckiai, apie 1958 m.


luganeckio jauno 111 Santuokos dok.1 Luganekiu svet.21 11
Petro ir Anastazijos Luganeckių santuoka 1941m
Petras LuganeckTevasMamaMauliute Luganeck.1
Tarybinių laikų gimimo liūdijimuose nurodyti Petro ir Anastazijos Tėvai. Neapsieita be klaidų. Petro mama turėtų būti Gečaitė, pagal jos pasą; Anastazijos mama turetų būti Mauliutė.

 Petro mama Luganekiu svetainei8      Luganekiu svetainei8 2 Luganekiu svetainei1

Luganeckai Petras ir Anastazija su savo mamomis
luganeckienes 00122 luganeckienes 002333IMG 3091 seses su baba
Nastes šeimamočiutės laidotuvėje 1954 m
 Onos Maulienės  laidotuvėje Anastazija, su vyru Petru Luganeckiu ir sūnum Valentinu(?).
Nastes mamos laidotuvė2 1954 m
Močiutės Onos Maulienės laidotuvės, 1954 m.
Rugiapjūte Biržų Lauke
Varginantis rankų darbas kolūkio laukuose Biržų Lauko kaime, apie 1960m.

Ant Vaičių piliakalnio
Šventinis susibūrimas ant Vaičių piliakalnio, apie 1962m.

Nastute 009 Motinystės šlovės medaliai

Anastazijos Luganeckienės Motinystės šlovės medaliai pelnyti pasiaukojamu darbu savo šeimai. Pats vertingiausias I-ojo laipsnio (viršutinis) gautas gimus paskutiniajam dvyliktam vaikui, dukrelei Anastazijai. Pakrikštyta mamos vardu nuotraukoje matoma kartu su mama .

Iš Renatos 045 taisyta

Kartu su fotografuojančiu Edmundu, nuotraukoje būtų visa Anastazijos ir Petro Luganeckių šeima, apie 1962m.

Luganeckiu seima  

Luganeckių šeima apie 1963m.

Vyganto nuotr43
 A. Luganeckienės ekskursija Vilniuje.
Nastes mama
  A. Luganeckienės ekskursija Kaune prie Vytauto Didžiojojo karo muziejaus.
 Mamuks Mamuks1

Vyganto nuotr42

Biržų Lauko pradinė mokykla, kurią lankė ijaunesnieji Petro Luganeckio vaikai. Nuotraukoje mokiniai su savo mokytoja Perminiene.

Nastes nauj 100 11 

Moksleiviai Biržų Lauko pradinės mokyklos klasėje. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės Juozas Luganeckis.

Augenijaus Nastutė1 Nastutė2

 

Anastazijos Luganeckytės klasė, 1966m

 rtyh Untitled 5

 

Anastazija su mama.

 

 

 

Augenijaus Nastute Augenijaus kt 007hvjv

 

Anastzija prie sodybos ir paauglystėje krečiant vestuvių išdaigas.

 luganeckio jauno 119 

Anastazija priekyje, kartu su seserimis ir broliu, apie 1964m.


lknblkjh Nastenka prie radijos1 

Nastutė6 Vyganto nuotr14

lugan redos tais 112126131313 Mergaičiu ketvertukas
Mergaičiu ketvertukas2
 Untitled 3

 Luganeckia 026fhj Nastes nauj 023 luganeckienes 003vhjghggRedos nuotraukos 001nnnn   

Nastutele Nastuks

Vyganto nuotr17 

Valent seima

Luganecku Marytes 013vbnnvbmvhjm

Valentino šeima

Valentino vestuvė Maskvoje

Valentino vestuvė Maskvoje2

Vyganto nuotr37

Valentin1

Valentin

luganeckio jauno 120


Vyganto nuotr31

Vyganto nuotr44maskvv tais Tevas su Danute 

Patranka Caras trtyrtyrty1111

Vyganto nuotr12

Vyganto nuotr41

Luganekiu svet.16 

 Luganeckiai prie jūros

Vyganto nuotr11  Vyganto nuotr48

Iš Renatos 0391111

Luganekiu svet.14 Luganekiu svet.15

 Redos nuotraukffg

Danutė

Luganecku Marytes 003fgnfgnfgncgncgn

Redos nuotraukos 010fdgdf Redos nuotraukos 009

Maskv balius 


scanfoto 003

Luganekiu svet.23

Luganekiu svet.25


Luganekiu svet.22 Luganekiu svet.24


Luganekiu svet.28 

Bendikai ir Lyganeckiai

 

Augenijaus kt 073hjk

Luganeckienes sesers Lukošienės laidot. giminė

Luganeckių Laidotuvių keliai1


Alius luganeckienes 011gfhjjj luganeckienes 011hhgg juozas 
Liusia luganeckienes 006cghfg luganeckienes 0116666 Redos nuotraukos 002bjhjk Nastia

4 broliai ir 5 seserys iš gausios Luganeckių šeimos išskrido iš gimtūjų namų  

Luganecku Marytes 007ghjghjgh

Luganecku Edmo ir Marytes vestuve2

luganeckio jauno 13311

Luganecku Marytes 010jhjhjkjhkl

Danutė su Česiumi vestuves

 Danutė su Česiumi vestuvių dieną1 Luganecku Marytes 026vhmgh

Luganecku Marytes bgjfghfggggggggggggggggggg

luganeckio jauno 141

Vyganto nuotr53 

Vyganto nuotr.4 Vyganto nuotr.5 Redos albumo3

 IMG 3680ftufj Vyganto nuotr.6

Edmas vaikai11

 Liusia Renata

Iš Nijolės su Rita1

Renatuko svet1

Vyganto nuotr8

Luganekiu svet.18

Močiutė kaime su anūkais
Senelis priima Rita Diana Renata ant visos eilinės vasaros11,
Nijole bityne1
Pranas žvejyboje

Vyganto nuotr29 5

 luganeckio jauno 13511 Renatuko ces
Nijolė Pranas Rita ir Andrius

Iš Renatos 0175555 IMG 36991212ghyjfgh

Iš Redos 2016 01 05 007gyfyju Iš Redos uošviai petro uniforma Iš Redos 2016 01 05 002gkhukg
 Iš Redos 2016 01 05 009 Vyganto nuotr22
Vyganto nuotr26 Vyganto nuotr27
Luganeckiu Redos uošvija 
Vyganto nuotr30
Redos albumo 1 ghjfgjfujfyujfyu
Iš Redos 2016 01 05 014bnmb Iš Redos 2016 01 05 006
Baba su Vygantu ir kt
Iš Nijolės po 2016 03 31 054
Vyganto nuotr20
Palangoje1

Vyganto nuotr.2 Vyganto nuotr16
Nijole su RitaIš Renatos 04378787
Andriuxa

Nijolė su Rita kaime Rita Maskvoje1
Iš Renatos 0111616
renatos12

is renatos baba323 Iš Renatos 020155


renatos1222243366 Iš Renatos 003188vnbvn
Iš Renatos 040

Iš Renatos 041

renatos1222
Iš Nijolės po 2016 03 31 05211111
Taisyta2
Liusialuganeckio jauno 13211 
Luganekiu svet.26
Renatos vestuvės1

gedulo

Petras Luganeckis (1917-1985)

Laidot1 

luganeckio laidot

Luganekiu svetainei9
Nijoles Ritos albumo 017lmnlkn
Nijoles Ritos albumo 011jhvmb
9 
Iš Nijolės po 2016 03 31 060ghjgfh
as su mociut2 
susitik
Luganeckiu susitikimas 1
Luganeckiu susitikimas 2
Susitikimas Luganeckineje 10
Giminės susitikimas Luganeckinėje Žvilių kaime 2001 metais.

Šie metai buvo lemtingi mamai, senelei ir prosenelei Anastazijai Luganeckienei.
2001 gruodžio 10 diena  šioje žemėje buvo paskutinioji.

 Iš Renatos 027112233 Iš Renatos 0349999

gedulo bab

Anastazija Luganeckienė (1920 - 2001)

anukai laid

laidot mam kt 32719388911

laidot mociut1 

photo 4

photo 1

Gimtoji sodyba, kurioje prabėgo vaikystė ir jaunystės metai , visada bus vieta, kur smagu sugrįžti vaikams, anūkams  ir proanūkiams. 2015 m liepos mėnuo.


photo 2

Paminėjimas

2015 07 05 diena, Šilalė.

Luganeck met.18 

 Šią paminėjimo dieną 19 val. Šilalės bažnyčioje buvo laikomos mišios už Petrą Luganeckį, ir už visą Luganeckių giminę

Luganeck met.13

Susirinkę kapinėse, tylos minute pagerbėme išėjusius ir padegėme žvakutes ant senolių o taip pat ant visų Luganeckių kapų Šilalės kapinėse.

Luganesk. paminklai2 Luganesk. paminklai1

Luganesk. paminkla4 

Luganeck met.14

Vaikai Tūbinėse

Liucijos Luganeckytės Gestautienės kapas Šiaulių m Ginkūnų kapinėse

Liucijos Luganeckytės Gestautienės kapas Šiaulių m. Ginkūnų kapinėse, 2015m

Danutės Juškevič kapas

Danutės Luganeckytės Juškevičienės kapas Kaltinėnų kapinėse, 2015m

Petro Klapatausko kapas

Petro Klapatausko šeimos kapas Kaltinėnų kapinėse.

Luganeck met.12

Bendra paminėjimo dalyvių nuotrauka bažnyčios šventoriuje po mišių(dalies paminėjimo dalyvių šioje nuotraukoje nėra).

Luganeck met.21

Luganeck met.4

Luganeck met.3

Luganeck met.2

Luganeck met.1

Luganeck met.23

Luganeck met.8

Petro Luganeckio, neeilinės nuovokos ir sugebėjimų, tėvo ir didelės šeimos maitintojo, 30-ties metų mirties paminėjimas, pamokanti jo gyvenimo istorija, reikalinga mums gyvajai giminės kartai, reikalinga mūsų atžaloms, kad galėtume iš šios istorijos pasisemti gyvenimo išminties.

Luganecko papildymas1

Luganecko papildymas7

Augenijaus Nastutė3Astutė Nika1Nikute s

Nastutė, Astutė ir Nikolė...

Luganecko papildymas6 

Trys sesikės. Nijolė atvykusi iš Airijos Newri miesto, 2013 m.

Luganecko papildymas4

Trijų seserų susitikimas, 2013 m liepa.

Danutės mirties metinės3 2016m

IMG 3114

Danutės mirties metinės Naujojoje Kaltinėnų bažnyčioje

Danutės mirties metinės6 2016m

Mišios bažnyčioje, nuoširdūs žodžiai kapinėse ir gražios giesmės gedulingų pietų metu, priminė skaudžią netektį šeimoje. 

Danutės mirties metinės8 2016m sausio 9 oji

Danutės mirties metinės 2016m

Danutės mirties metinės, 2016m sausio 9 d

Danutės mirties metinės2 2016m

Danutės mirties metinės7 2016m sausio 9 oji

Danutės mirties metinės5 2016mEdmas su proanūke Gabriėle 2015m gruodzio 26d

Edmundo susitikimas su pirmąja proanūke Gabriėle. Kalėdos, 2015m gruodžio 26d

2015m gruodzio 27d

Niekas neįtarė, kad kita diena, 2015-ūjų metų gruodžio 27-oji Edmundui jau nebeišauš. Užuojauta didelei Edmundo šeimai, artimiesiems.Dar viena netektis

Nijolė Valeckienė1953 20161

Nijolė Valeckienė(1953-2016)

Blogasis periodas giminėje prasitesė dar viena nelaime. Toli nuo gimtūjų namų, gyvenimo naštos neatlaikė dar viena mums artima siela. 

2016 03 31 d. šį pasaulį paliko sesuo, mama ir močiutė Nijolė Valeckienė. Pragyvenusi gana margą gyvenimą, Nijolė niekada nestokojo nuoširdumo ir meilės artimiesiems. Dėl šios priežasties visi dar ilgai širdyse nešiosime skausmą ir tuštumą. 

Užuojauta Jums, Andriau ir Rita, užuojauta Jūsų vaikams. Užuojauta ir linkėjimai sveikatos dėl sesers netekties dviems Luganeckių šeimos sesėms, Redai ir Nastutei.

Viena iš šeimos švenčių, kurią Nijolė savo gyvenime būtinai prisimindavo -gimtadienis. Šia proga, jaudinančius vaikų palikėjimus savo mamai, pasakytus prieš daug metų randame ir Nijolės albume, Šiauliuose, kur Nijolė pragyveno daug metų.

Ritos g. sveikinimas Mamai 1990 04 14

Iki eilinio 63-ojo gimtadienio šiemet, Nijolei pritrūko vos dviejų savaičių.

Paminklas Nijolei

Paminklas Nijolei Valeckienei(1953-2016) Newri miesto(ŠA) kapinėse.

Andriaus Valeckio nuotrauka, atsiūsta iš Šiaurės Airijos 2016 metų gegužės pirmają, motinos dieną.

Šią dieną Kaltinėnų bažnyčioje vyko ir mišios už Nijolę, 30-ties dienų mirties minėjimas.

Nijolei mišios 2015 05 01 Kaltinėnuose

Reda ir Nastutę 2016 05 01

Iš 9 vaikų, užaugusių didelėje Luganeckių šeimoje, likome tik dviese. Metai buvo tikrai negailestingi.

Užjaučiame sesikes, prisiminkime, vasaras ir pasibuvimus Luganeckinėje, viską kas riša mus ir mūsų vaikus.

Redos sodyba 2016 m

Redai 60 metų

Redai 60 metų.

Gandrai sodyboje gyvena jau daug metų 

Sodyba Luganeckio 2015 m .JPG 

Luganeckių sodyba, laukia nesulaukia gyventojų, 2015m


 B E I N O R I A I

Iš Prano Beinorio sodyba Paižnio kaime 

Beinorių sodyboje bitynas nuo senų laikų

Pirmasis iš Beinorių vaizdingoje vietoje Paižnio kaime įsikūrė Pranciškus Beinorius(1895-1968), vedęs ūkininkų Gečų dukrą Oną.

Iš Prano Beinorio 043 1

Beinoriai jaunystėje

Beinoriai jauni1

Beinoriai po daugelio metų

Iš Prano Beinoriai

Beinoriai,  apie 1960 m.

 Iš kairės vyrai: Jonas, tėvas Pranciškus , priekyje mama Ona ir  Jono Beinoriaus žmona Eugenija(1927-2011).

Eugenija Beinorienė, kaip ir jos vyro Jono mama Ona, šalia vandeningos  Ižnės praleido visą gyvenimą.

Iš Prano Beinorio močiutė Beinorienė Gečaitė

Senolė Ona Beinorienė(1883-1966) 

Iš Prano Beinorio ant Ižnės kranto2

 

Prie senosios sodybos

Iš Prano Beinorio ant Ižnės kranto1

Tiltas per Ižnę, susisiekimas su kaimynais Dapkais.

Jonas Beinorius bitininkas

Kaimynai Stanislovas Černiauskas ir Jonas Beinorius bityne Beinorių sodyboje, apie 1980 m. 

Prano Beinorio sodyba ant Ižnės kranto 

Užaugęs netoli Švėkšnos, didelėje  7 brolių šeimoje, Pranciškus Beinorius turėjo net du brolius kunigus: Vincentą ir Joną.

Beinorius būsimasis kunigas1 

Jonas Beinorius(kaireje) su bendramoksliu kunigų seminarijoje.

Beinorius kunigas2

Kunigas Jonas Beinorius(1908 -1833-1985).

1933 m., baigęs Telšių kunigų seminariją, J. Beinorius buvo Skuodo, Klaipėdos gimnazijos kapelionas.

Nuo 1940 ūjų, daugiau negu 15 metų buvo Tauragės klebonas.

Beinorius kunigas

 Ilgus metus klebonavęs Tauragėje, kalėdodamas pas parapijiečius J. Beinorius nepamiršdavo apsilankyti pas savo brolį Pranciškų, Paižnio kaime. Nuotraukoje J. Beinorius šalia Tūbinių klebonijos apie 1960 m.

Po 1955 m. J. Beinorius buvo Mažeikių, Žarėnų-Latvelių, Veiviržėnų, Palangos klebonas. Nuo 1965 m. – kanauninkas. 

Kunigai Vincentas ir Jonas brolio Prano Beinoriaus laidotuvėse Tūbinėse

Kunigai Vincentas ir Jonas brolio Pranciškaus Beinoriaus laidotuvėse  Tūbinėse, 1968 m.

1975–1985 m. J. Beinorius buvo Telšių vyskupijos kurijos kancleris. Mirė 1985 metais, palaidotas Švėkšnos kapinėse esančiame Beinorių šeimos kape.

Paižnio mokykla, mokytoja E. Kelerienė

Keleris senelis Paižnys

Senolis Keleris prie savo sodybos, šalia Yžnės upės tvenkinio.

Kelerių sodyboje daugelį metų glaudėsi Paižnio pradinė mokykla. Šios mokyklos mokytoja E. Kurlinkutė kilusi iš Biržų Lauko kaimo šalia Šilalės, atvykusi mokytojauti į Payžnį, tapo Augusto Kelerio žmona..

Keleriai šeima apie 1957

Nuotraukoje Augustas Keleris su sūnum Rimantu, E. Kelerienė su dukra Reda prie sodybos. Prie gražaus Yžnės tvenkinio šiuo metu gyvena Redos ir Rimaldo Būdvyčių šeima, puoselėjanti senąją Kelerių sodybą, kurioje daug metų skambėjo moksleiviškas juokas ir vaikystės klegesiai.

Iš Prano Beinorio 049

Tūbinių komplekto, Payžnio pradinė mokykla.

Mokykloje Albinos klasė111

Iš dešinės pirma Bronė Vilkanauskaitė, antra E. Kurlinkutė su draugėmis gamtoje, šalia Tūbinių. E. Kurlinkutė mokytoja Paižnio mokykloje pradėjo dirbti baigusi Klaipėdos Pedagoginę mokyklą. Redos Kelerytės Būdvytienės nuotraukos.

Klaipėdos pedagoginė mokykla II laida 1954 m

Klaipėdos pedagoginė mokykla, II laida, 1954 m

Iš Kelerių Paižnio pradinė 010 1

Payžnio pradinės mokyklos vaikai Kelerių gyvenamajame name, apie 1964 m. Pirmoje eilėje tarp vaikų mokytoja E. Kurlinkutė Kelerienė

Iš Kelerių Paižnio pradinė 006 1

Iš Kelerių Paižnio pradinė 003 1

Kelerių Paižnio žmones

Gamtoje kartu muzikantas Jurgutis Tūbinių mokytojas

Smagi kompanija gamtoje. Antrame plane centre Tūbinių mokytojas K. Šetkus, pirmoje eilėje, kairėje Augustas Keleris, centre žinomas muzikantas Jurgutis.

Muzikantai Payžnyje2

Nuotrauka iš P. Beinoriaus rinkinio

Jurgučio triūbos Paižnyje11

Payžnyje vestuvėse groja Stanislovo Jurgučio pučiamūjų orkestras(Stanislovas stovi kairėje).

Muzikos entuziastas S. Jurgutis, kurio giminės gyvena ir Tūbinėse, buvo daugelio dainų švenčių Šilalėje vienas vadovų, Laukuvoje suorganizavęs styginių instrumentų orkestrą.

Dapkai iš Paižnio 2 Iš Prano B į laukus0

Juozas Dapkus. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

 Iš Prano B Verpečinskis buv Černiauskas 

Kaimynai Juozas Dapkus ir Stasys Černiauskas. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

Iš Prano B kūlia

Kukurūzų derliaus nuėmimas: TSRS pirmojo sekretoriaus Nikitos Chruščiovo laikmetis, kada reikėjo auginti kukurūzus, neaplenkė ir Payžnio, 1960 m. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

 Paiznio kaimui atmintixx

"Šv. MERGELEI MARIJAI.

kad tamsioj nakty saule mums nušvitai,

mes šventos žemės vaikai,

Tau dėkojam karštai"

Paminklas Mergelės Marijos garbei Payžnio(Paižnio) kaime, pastatytas buv. gyventojo Vytauto Černiausko  iniciatyva.

Aukojo lėšas ir darbus atliko buvę ir esami Paižnio kaimo gyventojai.

Paižnio km 001 2

Prisiminimui, prie paminklo Šv. mergelei Marijai, po statybos darbų bendra nuotrauka, ~1988m.

Nuotraukoje pagrindiniai statybos iniciatoriai rėmėjai ir statytojai. Iš dešinės: Vytautas Černiauskas, Jonas Beinorius, Stasys Bagdonas, Petrokas Stasys, Barsteika Vytas, Sirvydas Ignacas, jaunasis Artūras Petrokas, Jonas Černiauskas (antrame plane) ir Pranas Beinorius.

Payžnio kaimo paminkl

 Paminklo sumanytojui Vytautui Černiauskui lemtingi buvo 2016-ieji metai. Palikęs reikšmingus Paižnio kaimo atminties įprasminimo ženklus, Vytautas išėjo iš šio pasaulio visam laikui.

Atlaidai 2015 m. 06men4

 

Atlaidai Tūbinėse, 2015m birželio 7d.

Atlaidai 2015 m. 06men3


Atlaidai 2015 m. 06men5


Atlaidai 2015 m. 06men 2

Atlaidai 2015 m. 06men8

Atlaidai, 2015m birželio 7d.

Alfonsas Bendikas iš Mažeikių(nuotraukoje pirmas iš kairės) kaip ir daugelis dalyvavusių, per atlaidus sutiko du pačius vyriausius Tūbinių apylinkių gyventojus vyrus: Aloyzą Knyzelį(viduryje) ir Joną Beinorių (pirmas iš dešinės). Deja Jonui šie atlaidai buvo paskutiniai. Neužilgo po šio įsimintino sekmadienio, visų gerbiamą bitininką, Payžnio kaimo senbuvį Joną Beinorių, aukščiausiąsis pasišaukė pas save visam laikui.