Albina_Vilkanauskaitė_Jokubauskienė-pro_memoria1_2020_m.jpg

"Mano Baltija"

Albina Jokubauskienė, jūrą bandė apkabinti savo glėbyje:

"Tik prie Jūros..." paprašė Albina Vilkanauskaitė Jokubauskienė, išgirdusi artimūjų pasiūlymą pasidaryti nuotrauką atminimui, dar keliolika metų atgal.


 

Daugybę metų Albina visiems aplink save dalino meilę ir gyvenimo džiaugsmą, tačiau 2020-ieji jai ir jos sūnui Sauliui buvo lemtingi.


Pagal Albinos Vilkanauskaitės prisiminimus

apie gyvenimą Girininkų kaime, 2017 m.

 Daugumos nuotraukų  autorius Vladas Vilkanauskas.

Nenuilstanti knygų ir gimtojo krašto mylėtoja, gimtojo Girininkų kaimo ir plačios giminės istorinės atminties sergėtoja, A. Jokubauskienė, jau 50 m. gyvena Pagėgiuose. Visus šiuos metus lydėjo Albinos susidomėjimas, knygomis , kelionėmis ir meilė ją supantiems žmonėms.

Albinos archyvuose dalis gimtojo Tūbinių krašto, taip pat Pagėgių istorijos. Vien Pagėgių bibliotekos knygos mylėtojų klubo ir kitų kultūrinių renginių organizatorių atsiūstais bukletais Albina galetų  išklijuoti ne vieną kambario sieną. Čia pat ir Albinai įteikti padėkos raštai.

Dalį šeimos archyvo, kur randame nuotraukų ir iš Tūbinių miestelio gyvenimo, išsaugojo Albinos sesuo Stasė Vilkanauskaitė Deksnienė, gyvenanti Šilalėje.

Girininkų km.muzikantai4

Vladas Vilkanauskas, 1952 m.

Muzikantas ir fotografas, pamėgęs dainą, grojęs įvairiais muzikos instrumentais, savo pomėgį perdavė vaikams. Dukra Nomeda Vilkanauskaitė, ryški Kauno muzikinio teatro solistė, atliekanti visą eilę operinių partijų ir vaidmenų. 


Kotryna ir Antanas Vilkanauskai sutuoktuvės Čikagoje 1890 m

Kotryna(1880-1971) ir Antanas(1880-1936) Vilkanauskai.
Vestuvės vyko Čikagoje, JAV, apie 1906 m.

Vilkanauskų Antano ir Kotrynos g. medis

Vilkanauskų giminės medis, kurį A. Vilkanauskaitė Jokubauskienė kartu su giminėmis sudarė 1991 metais.

Didelės šeima prasidėjo tėvų Antano ir Kotrynos sutuoktuvėmis JAV, Čikagoje. Čia Amerikoje 1908 m. gimė ir pirmasis sūnus Antanas, vėliau dar du vaikai.

Sugrįžus į Lietuvą, ir įsikūrus Girininkų kaime, šeima išaugo iki  8 vaikų, tačiau tėvas Antanas, sulaukęs  vos 56 metų, 1936-aisiais,  netikėtai mirė. 

Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės rinkinio(16 nuotraukų)

 Girininkų kaime3

Kotryna Vilkanauskienė, 1952 m.

Girininkų kaime1

Kotrynos ir Antano Vilkanauskų sodyba.

Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės rinkinio.

Močiutė Kotryna Noreikaitė Vilkanauskienė 1952 m 

Kotryna Kuzmaitė Vilkanauskienė, 1952 m. Kotryna Vilkanauskienė, Amerikoje pagimdžiusi tris savo vaikus, sodyboje Girininkų kaime anksti liko viena.

  Apie Girininkų kaimą K. ir A. Vilkanauskus ir Tūbines Albinos Vilkanauskaitės prisiminimai

Visas Albinos Vilkanauskaitės prisiminimų parašytų 2017 02 10 rankraštis patalpintas puslapio gale.

Girininkų kaime4

Ona Vilkanauskaitė iš didelės šeimos ilgiausiai pragyvenusi sodyboje kartu su mama Kotryna, 1952 m.

Vilkanauskiai1

Iš kairės sėdi Virbutas Vilkanauskas, Gražina Vilkanauskaitė, Bronius Vilkanauskas, Virginija Vilkanauskaitė. Stovi Angelė Vilkanauskienė, Valerija Vilkanauskienė, Antanas Vilkanauskas, Onutė Vilkanauskaitė, Vladas Vilkanauskas, Jonas Vilkanauskas, Zosė Vilkanauskaitė.

Vilkanauskių ansamblis11

Vilkanauskų šeimos muzikantai, apie 1947 m.

Iš kairės Bronius, Albina, Zofija, Vladas. Nuotraukoje trūksta muzikos mokytojos Bronės. 

Girininkų km.muzikantai2

Vilkanauskai iš Girininkų kaimo ir šeimos pagrindu suburtas instrumentinis ansamblis, buvo nuolatiniai Tūbinių gegužinių ir šventinių vaidinimų dalyviai.

Iš_Angeles_Macaitytes_Vilkanauskų_-Tūbinių_šventė.jpg

Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo

 Vilkanauskaitės 1955 m

Vilkanauskaitės Zofija ir Bronislava..., 1955m.

Prie Jerubyno upelio

Į Girininkų kaimą iš Tūbinių galima patekti brasta arba istoriniu tiltu per Jerubyno upelį...

Albina Vilkanauskaitė prie savo upelio Jerubyno 1956m

Albina Vilkanauskaitė prie savo upelio Jerubyno, 1956m

Kelias namo Vladas Vilkanauskas su gitara ir mokytojas B. Kilpys

Mokytojas Benas Kilpys ir Vladas Vilkanauskas(su gitara).

Prie Jerubyno upelio Vilkanauskai1 

 Kelias į Girininkų km2 

Žiemos kelias į Girininkus , Vladas Vilkanauskas (kairėje) ir mokytojas Benas  Kilpys, 1953 m.

Prie Jerubyno upelio Vilkanauskai3

Girininkų kaime2 

Tūbinių šventinių vaidinimų dalyviai geros nuotaikos nepraranda ir  gamtoje. Vladas Vilkanauskas(centre) su broliu ir draugu.. 

 Iš Stasės Vilkanauskaitės Deksnienės albumo

Vladas Vilkanauskas Girininkai  

Vladas pozuoja prie savo paties nušauto vilko

Vladas Vilkanauskas, kurio nuotraukų išsaugota daugelyje tūbiniškių šeimų, buvo ne tik aktyvus muzikantas, įvairių vaidinimų dalyvis švenčių progomis, bet mėgo ir medžiokles.

Su kaimynais. Iš Angeles Macaitytes Vilkanauskienės rinkinio

Tuo laiku gana retą laimikį, galima ir aplaistyti.

Vladas_Vilkanauskas_iš_V._Zalcaites.jpg

Vlado Vilkanausko šeima, iš V. Zalcaites albumo

Tūbiniškės2

"Mokslas eina visu įtempimu"- 1944 m.

Vilkanauskiai muzikantai

Vilkanauskų ansamblis. Nuotrauka iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės  rinkinio

 

Iš_Angeles_Macaitytes_Vilkanauskienės_griežikai.jpg

Vilkanauskų ansamblis

Tūbinių griežikai

Vilkanauskų ansamblis Tūbinėse

Girininkų km.muzikantai 

Albina Vilkanauskaitė (su akardeonu) ir jos draugė pasiruošusios linksmybėms.

Iš Albinos vilkanauskaites 002ghcgh

Nuotraukos(6vnt) Vlado Vilkanausko, iš A. Jokubauskienės  rinkinio

Tūbiniškės1

1945 m. Šilalė, Bronė Vilkanauskaitė (Paleckienė) antra iš dešinės.

Iš Albinos Vilkanauskaitės Jokubauskienės nuotraukų rinkinio

Tūbiniškiai

Iš Angeles macaitytes Vilkanauskai prie sodybos

 Iš Angeles macaitytes Vilkanauskienės namuose

Vladas_Vilkanauskas_Aleksandra_Dapkutė_Elena_Dargužaitė-viduryje-II_eile-Mikalauskienė_Bronius_Vilkanauskas_Augustas_Keleris-dešinėje_Vytautas_Katauskas-centre_viršuje.jpg

Vladas Vilkanauskas, Aleksandra Dapkutė, Elena Dargužaitė-viduryje-II eile-Mikalauskienė, Jonas(?)Vilkanauskas.., Augustas Keleris-dešinėje, Vytautas Katauskas-centre viršuje.

Bulviakasis Girininkų kaime

Bulviakasis Kotrynos ir Antano Vilkanauskų sodyboje

Į mokslus Vilniuje

Į  mokslus Kaune. Kelionė arkliais iš Girininkų iki  Laukuvos.

Albinos Vilkanauskaites piknikas Trakų ežere

Studentiškos dienos. Albinos Vilkanauskaites piknikas su bendramoksliais Trakų ežere nepamirštant akordeono.

Iš A. Jokubauskienės nuotraukų rinkinio

Prie artimūjų kapų po tremties

 Po daug metų, prie tėvų ir senolių Vilkanauskų kapo Tūbinių kapinėse.


  Apie Girininkų kaimą K. ir A. Vilkanauskus ir Tūbines Albinos Vilkanauskaitės prisiminimaiApie_Girininkų_kaimą2_K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg

Apie_Girininkų_kaimą3_K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg

Apie_Girininkų_kaimą4_K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
 
Apie_Girininkų_kaimą5_K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą6_K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą7K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą8K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą9K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą10K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą11K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą12K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpgApie_Girininkų_kaimą13K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą14K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą15K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą16K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą17K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą18K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg
Apie_Girininkų_kaimą20-1K._ir_A._Vilkanauskus_ir_Tūbines-Albinos_Vilkanauskaitės_prisiminimai.jpg