Svetainės struktūra

I . Į Ž A N G A

1. Svetainės idėja, turinys ir pratarmė

2. Istorijos paieškos ir apžvalga

II. P R O T Ė V I A I

III. T Ū B I N Ė S

IV.  K I T I   K A I M A I

 Šiauduva, Balsiai( r u o š i a m a)

V. E M I G R A C I J A

VI. O K U P A C I J A

VII. M O K Y K L O S

Payžnio, Balsių, Obelyno, Dryžų, Šiauduvos, Tenenių, Iždonų, Laukuvos

VIII. A T G I M I M A S

IX. P A V E L D A S

 

IX. K R A Š T I E Č I Ų   P A S I E K I M A I

* PASTABA: Kiekvieno skyriaus turinys taip pat randamas spragtelėjus svetainės lango viršutinėje juostoje esančius pavadinimus: Įžanga-Protėviai-ir t.t., arba iššokančių langų nuorodas.