`

JONO RIMKAUS SODYBA IR JOS GYVENTOJAI

(Šio puslapio nuotraukos iš Juozo Pociaus šeimos nuotraukų rinkinio,)

Jonas Rimkus, amerikonas iš Kiaukų k., pusę savo naujai pastatyto namo buvo paskyręs Kiaukų pradžios mokyklai. 

Jonas_Rimkus--Čia_kai_aš_jaunas_buvau11.jpg

Jonas Rimkus-, "Čia, kai aš jaunas buvau"

Emigranto_vestuvės_Čikaga_ILL.jpg

Emigranto Jono Rimkaus vestuvės Amerikoje, Zalatoriaus Studija, Čikaga.

Lenkija-Lietuva1.jpg

Nuotrauka daryta Varšuvos  foto atelje, kurios įkūrimo data siekia 1857 m. Tai galbūt seniausia nuotrauka šioje svetainėje. Galimai tai palikimas iš J. Rimkaus giminės. Nuotraukoje  vyras į Rimkų giminę gan panašus...

Lenkija-Lietuva_1857_m_foto_atelje2.jpg

Nuotraukos kita pusė

Emigrantai-_Čikaga.jpgČikagaos_atelje_kaip_Bendiko_Pramciškaus_nuotraukos2.jpg

Emigranta, Čikaga, ILL, JAV

Nuotraukos iškarpoje paryškintas adresas ir atelje, kur ji daryta: CHICAGO , 1810 West 47 th Street, atelje ""Blaziewicz & Burniewicz".

Fotografijos_salonas_Ch._J._Sachs-_Skiemonys2.jpg

Šeimos nuotrauka. Tai gali būti palikimas rusu šeima, kurie buvo atkelta Rusijos imperijos metais. Buvo ir kaimas šalia-Rusų Obelynas.

Fotografijos_salonas_Ch._J._Sachs-_Skiemonys1.jpg

Fotografijos salonas Ch. J. Sachs- Skiemonys.

Kunigas_gal_iš_Kiaukų.jpg

Kunigas

Kunigas1.jpg

Kunigas gimineje(?).

Šeima.jpg

Juozo Pociaus pusbrolio Rudzinsko šeima, gyvenusi Šiauliuose. Rudzinskas stovi pasirėmęs dešinėje. 

Vestuvese2.jpg

"Čia pas mus namuose, jaunoji giminė, bei kaimynai alų geria, Viduryje sėdi mama ir tėvukas"

Čia_irgi_neblogai_nuspaudžiau_su_visa_familija_po_plačoašakiu_ažuolu_1938_VII-27.jpg

"...visa familija, po plačiašakiu ažuolu, 1938 VII-27". Tai gali būti ta pati Rudzinskų giminė.

Čia_irgi_neblogai_nuspaudžiau1_su_visa_familija_po_plačoašakiu_ažuolu_1938_VII-27.jpg

Tetos_vestuvės.jpg

Juozo Pociaus sesers Anastazijos (Pušinskienės) vestuvės Palokystyje.

Jaunimo_susibūrima.jpg

Būrelis jaunimo. Apolonija Bambalaitė(Pocienė) viršuje, kairėje

Vaidinimas_Kvėdarnoje.jpg

Vaidinimas_Sniego_karalienė.jpg

Tūbinių_mokykla_paminklas1_1934_m.jpg

Užrašas "Tūbinių pradžios mokykla, 1934 m. balandžio mėn. Rupšlaukis Antanas" 


Antanai_prisimink_mane_nors_svajonių_sapnem_Zofija.jpg

"Antanai, prisimink mane nors svajonių sapne, Zofija" Zofija buvo Jono Rimkaus antroji žmona jam jau gyvenant Lietuvoje. Antanui.. rašė gal būt dar prieš vedybas. Būdama daug jaunesnė, Zofija netikėtai anksti pasimirė, Jonas Rimkus liko vienas ir palikuonių nesisilaukė.

Jonas_Rimkus-Kiaukų_k._amerikonas_prisiėmęs_mokyklą_į_savo_namus.jpg

Jonas Rimkus, Kiaukų k. 

Jono_Rimkaus_laidotuvės_apie_1958_m.jpg

Jono_Rimkaus_laidotuvės1_apie_1958_m.jpg

Jono Rimkaus laidotuvės, apie 1958 m.

Jono_Rimkaus_laidotuvės._Pakeliui_į_Tūbines.jpg

Iškilminga procesija pakeliui į Tūbines, kur palaidoti Jono tėvai.

Laidotuvės_Kun._A._Garliauskis.jpg

Prie kapo duobės, Tūbinių kapinėse.

Ignaco_ir_Agotos_Rimkų_kapas_Tūbinių_kapinėse.jpg

 Rimkų kapas senosiose Tūbinių kapinėse

Rimkų-Pociaus_sodyboje_mokykla.jpg

Jono Rimkaus sodyboje įsikūrusi Kiaukų k. apie 1931 m. pradžios mokykla veikė  iki 1938-ųjų metų rudens. J. Rimkui mirus, sodybą perėmė čia gyvenęs J. Rimkaus sūnėnas  Juozas Pocius.

Didysis_raitelis_ant_savo_mylimo_žirgo_išlikusio_nuo_Didžiojo_karo_laikų_J._Pocius.jpg

"Didysis raitelis ant savo mylimo žirgo išlikusio nuo Didžiojo karo laikų..."

Pagal išlikusius prisiminimus tai Juozo Pociaus išdykusios vaikystės nuotrauka. Norą būti kariškiu jam pavyko įgyvendinti 1936 m.

Juozas_Pocius_apie_1938_m.jpg

Juozas Pocius, 1933 m.

 Juozas_Pocius_Lietuvos_kariuomenės_puskarininkis_1936_m.jpg

Juozas Pocius Lietuvos kariuomenės puskarininkis, 1936 m. Puskarininkiai Lietuvos kariuomenėje buvo pagrindinė varomoji jėga.

Rikiuotė-Į_sargybą_J._Pocius_1936_m.jpg

Rikiuotė -Į sargybą, J. Pocius, 1936 m.

9-oji_kuopa_J._Pocius_II-eilėje_penktas_iš_dešinės_1936-XII-10_d.jpg

9-oji kuopa, J. Pocius II-eilėje penktas iš dešinės, 1936-XII-10 d.

Juozo_Pociaus_tarnyba_mokomoji_kiuopa_3ias_būrys._Juozas_stovi_pirmoje_eilėje_trečias_iš_dešinės_1936-XI-22_d.jpg

Juozo Pociaus tarnyba, mokomoji kuopa, 3-ias būrys. Juozas stovi pirmoje eilėje, trečias iš dešinės, 1936-XI-22 d.

Poligono_vaizdas._Kaip_sekmadieniais_žvejodavom.jpg

Poligono vaizdas. Kaip sekmadieniais žvejodavom... J. Pocius, 1936 m.

Karšta_popietė_poligono_smėlynuose_1936_m.jpg

Karšta popietė poligono smėlynuose, J. Pocius, 1936 m.

Tarnyboje_aplinkybės_nežinomos.jpg

Nuotrauka be užrašų. Kairėje keturi kareiviai pagal ginklus ir budionovkas ant galvos priskiriami raudonarmiečiams. Pagal nuotaikas ir gausų Lietuvos Kariuomenės karininkų būrį neatrodo kad būtų konfliktas tarp kariškių. Gali būti, kad  Juozas Pocius nuotrauką parsivežė iš Vilniaus krašto perdavimo Lietuvai akcijos 1940 m. rudenį. Pagal senolių pasakojimus šioje kompanijoje dalyvavo ir daugiau mūsų kraštiečių

Kariuomenės_šventėje1.jpg

Nuotrauka be užrašų. Tai gali būti Kariuomenės ir Visuomenės šventė Tauragėje arba Šilalės krašte

Tarnybos_draugas_J._Mileris_1937_m.jpg

J. Pociaus tarnybos draugas J. Mileris. Tauragė, 1937 m. 

Šilalės_progimnazija1_1938_m._kairėje_kun._a._Kučinskas-Kučingis.jpg

 "1936.VIII-29 m." Šilalės progimnazija, kairėje kun. A. Kučinskas(Amerikoje-Kučingis)

Šeima1.jpg

Juozo Pociaus šeima.

Stovi iš kairės Juozas, dešinėje jo brolis Leonas, sedi Juozo sesuo Elena , dešinėje sesuo Anastazija. Viduryje sėdi Juozo mama Agota Pocienė(Rimkutė).

Šilales_vidurineje.jpg

Šilalės progimnazija.

Šilalės_progimnazija2_-1938_m.jpg

Gimnazistų susibūrimas

Maudynes_Iš_R._Pociūtės.jpg

Šilalės_Progimnazijos_ekskursija1-Šarūno_piliakalnis_Šilalė_1938-IV-22.jpg

Šilalės Progimnazijos ekskursija-Šarūno piliakalnis, Šilalė, 1938-IV-22

Prisiminimui_A._Rupūlaukiui_bendrabučio_draugui_nuo_Il_Juškevičiaus._Šilalė_1939.III.16.jpg

Prisiminimui A. Rupšlaukiui, bendrabučio draugui, nuo Il Juškevičiaus., Šilalė, 1939.III.16

Steponaičiai_Gaidėnai.jpg

Apolonijos sesers(Steponavičienės) Onos vestuvės Gaidėnuose. Kairėje Kazimiera Bambalienė, Už jaunosios brolis Petras, šalia Zigmas su žmona.

Vestuvėse.jpg

Vestuvėje piršlio korimas


Mamos tremtis

J._Pociaus_mama1.jpg

Juozo Pociaus mama Agota Rimkutė Pocienė lietuvių kapinėse, Sibiro taigoje.

"Prisiminimas.Azijos kalnai, visur miškai, kur ilsis broliai lietuviai"

  Močiutė_Sibire_1955_IV-03_d.jpg  Laiškas_iš_Sibiro_Pociams_į_Kiaukus.jpg

"Prisiminkit raukšlėtą mano veidą ir nuo darbo sutinusias rankas, kur kadaise jus nešiojau, o dabar viena atskirta čia Sibire vargstu. Dukrelei, Jūsų mamytė, Sibiras, 1955-IV-03 d. " Juozo mamos Agotos Rimkutės Pocienės  laiškas iš Sibiro dukrai Anastazijai. 

Prisiminimas_Azijos_kalnai._visur_miškai_kur_ilsis_broliai_Lietuviai._No_Mamytės_mano_Juozui_iš_Sibiro_1953_n._XI-11d.jpg

Nuo Mamytės sūnui Juozui iš Sibiro, 1953 m. XI-11d. Politiniam klimatui šylant tremtiniams darėsi lengviau, Agotai atiteko iauklės darbas.


Giminės_susitikimas_Apolonijos_Bambalaitės_Pocienės_tėviškėje_Gaidėnuose_12.jpg

Giminės susitikimas Apolonijos Bambalaitės Pocienės tėviškėje Gaidėnuose. Kaireje Juozas ir Apolonija su savo atžalomis.

Giminės_susitikimas_Apolonijos_Bambalaitės_Pocienės_tėviškėje_Gaidėnuose.jpg

Giminės susitikimas Gaidėnuose. Juozo Pociaus šeima taip pat kairėje pusėje priekyje.

J. Pocius, buvęs Lietuvos Kariuomenės puskarininkis, vedęs  Gaidėnuose gyvenusią Apoloniją Bambalaitę, buvusioje Rimkaus sodyboje užaugino didelę šeimą. kurį laiką, Račkauskų sodybos remonto laikotarpyje, Kiaukų pradžios mokykla į buvusią Rimkaus sodybą metams vėl buvo sugrįžusi. Juozas šiame laikotarpyje  ir pats mokykloje mokytojavo.

Juozo_Pociaus_šeima_iš_Kiaukų._Nuotraukoje_iš_kairės_antra_Vlada_trečias_Jonas_ketvirta_Regina_Gaidėnai_1957_m.jpg

Juozo Pociaus šeima. Nuotraukoje: iš kairės antra dukra Vlada, trečias sūnus Jonas, ketvirta Regina. Gaidėnai, 1957 m.

Aldonos_Pociūtės_laidotuvės2.jpg

Juozo dukters Aldonos Pociūtės laidotuvė. Prie karstelio brolis ir dvi sesės.


Apolonija_Pocienė1.jpg

Apolonija Bambalaitė Pocienė, apie 1995 m.

Apolonijos_darbai.jpg

Apolonijos darbas ir atlygis.

Juozas_Pocius_Kiaukuose_apie_1980_m.jpg

Prisiminimui iš darbų sovietmečiu. J. Pocius pagerbtas nuotrauka Obelyno tarybinio ūkio garbės lentoje.

Kapinese.jpg

Gimines kapų lankymas po atlaidų

Juozo_Pociaus_laidotuvės_1994_m.jpg

Juozo Pociaus šermenys senojoje sodyboje Kiaukų k. 1994 m.

Juozo_ir_Apolonijos_Pocių_kapas_Tūbinių_kapinėse_2020_m._birželis.jpg

Juozo ir Apolonijos Pocių Amžinojo poilsio vieta, 2020 m. birželis.

Lietuvos Kariuomenės puskarininkis, gal būt pačios pirmosios Kiaukų mokyklos patalpų savininkas, buvęs jos mokytojas, Juozas Pocius mirė sulaukęs 80 m. amžiaus, palaidotas Tūbinių kapinėse.

Kiaukų_Rimkaus_mokyklos_pastatas_2020_m._liepa.jpg

Jono Rimkaus-Pocių sodyba Kiaukų k. 2020 m. liepa.

Šioje sodyboje 1931-1938 m. veikė Kiaukų pradžios mokykla. Apie 1958 m. sodybą paveldėjo J. Rimkaus sūnėno Juozo Pociaus šeima. Šiuo metu sodyboje gyvena ir ją puoselėja J. Pociaus dukra R. Vedeikienė.

Pociai-Juozo_Šeima.jpg

Juozo Pociaus vaikai sodyboje, kurioje užaugo. Iš kairės sūnus Jonas, šalia dukros: Vlada Jokimčienė, Regina Vedeikienė ir Nijolė Trijonienė.

Juozo_Pociaus_šeima2_2019_m.jpg

 Juozo Pociaus visos šeimos, giminės susitikimas, 2016 m.

Iš  Juozo ir Apolonijos Pocių šeimos kamieno išaugo keturios giminės medžio šakos, pluoštas šakelių ir lapelių pasklidusių po platūjį pasaulį, bet istorinė sodyba visada sulauks buvusių jos gyventojų, norinčių čia susitikti.