`

JONO RIMKAUS SODYBA IR JOS GYVENTOJAI

Nuotraukos iš Juozo Pociaus šeimos rinkinio

Jonas_Rimkus-Kiaukų_k._amerikonas_prisiėmęs_mokyklą_į_savo_namus.jpg

Jonas Rimkus, Kiaukų k.  

Jonas Rimkus, Agotos ir Ignaco sūnus, amerikonas iš Kiaukų k. pusę savo naujai pastatyto namo paskyręs Kiaukų pradžios mokyklai. 

Lenkija-Lietuva1.jpg

Nuotrauka daryta Varšuvos  foto atelje, kurios įkūrimo data siekia 1857 m. Tai galbūt seniausia nuotrauka šioje svetainėje. Galimai tai palikimas iš J. Rimkaus giminės. Nuotraukoje  vyras į Rimkų giminę gan panašus...

Lenkija-Lietuva_1857_m_foto_atelje2.jpg

Nuotraukos kita pusė

Emigranto_vestuvės_Čikaga_ILL.jpg

Emigranto vestuvės, Čikaga, ILL, JAV

Emigrantai-_Čikaga.jpg

Emigranta, Čikaga, ILL, JAV

Čikagaos_atelje_kaip_Bendiko_Pramciškaus_nuotraukos2.jpg

Nuotraaukos iškarpoje paryškintas adresas ir atelje, kur daryta nuotrauka: CHICAGO , 1810 West 47 th Street, atelje ""Blaziewicz & Burniewicz" (1810 W 47th St, Chicago, IL 60609, Jungtinės Valstijos)

Fotografijos_salonas_Ch._J._Sachs-_Skiemonys2.jpg

Šeimos nuotrauka. Tai gali būti palikimas rusu šeima, kurie buvo apsigyvenę apylinkėje siekiant surusinti Lietuvą Rusijos imperijos metais.  Buvo ir kaimas šalia-Rusų Obelynas.

Fotografijos_salonas_Ch._J._Sachs-_Skiemonys1.jpg

Fotografijos salonas Ch. J. Sachs- Skiemonys.

Kunigas_gal_iš_Kiaukų.jpg

Kunigas

Kunigas1.jpg

Kunigas gimineje(?).

Šeima.jpg

Tetos_vestuvės.jpg

Juozo Pociaus tetos vestuvės

Jaunimo_susibūrima.jpg

Merginos.jpg

Vaidinimas_Kvėdarnoje.jpg

Vaidinimas_Sniego_karalienė.jpg

Tūbinių_mokykla_paminklas1_1934_m.jpg

Tūbinių pradinės mokyklos mokiniai prie Nepriklausomybės paminklo, 1934 m.

 


 Jono Rimkaus laidotuvės.

Jono_Rimkaus_laidotuvės_apie_1958_m.jpg

Jono_Rimkaus_laidotuvės1_apie_1958_m.jpg

Jono Rimkaus laidotuvės, apie 1958 m.

Jono_Rimkaus_laidotuvės._Pakeliui_į_Tūbines.jpg

Iškilminga procesija pakeliui į Tūbines, kur palaidoti Jono tėvai.

Laidotuvės_Kun._A._Garliauskis.jpg

Ignaco_ir_Agotos_Rimkų_kapas_Tūbinių_kapinėse.jpg

Ignaco ir Agotos Rimkų kapas senosiose Tūbinių kapinėse

Marija_viltis_mūs_tikroji_ir_meilė_vargingo_žmogaus._Apsireiškimas_mergaitė_Marijos_globoj.jpg

Marija, viltis mūs tikroji ir meilė vargingo žmogaus. Apsireiškimas, mergaitė Marijos globoj


Rimkų-Pociaus_sodyboje_mokykla.jpg

Jono Rimkaus, sodyba Kiaukų kaime, ant Noralioo kranto, netoli buvusios Kiaukų dvarvietės. Nuotrauka iš Reginos Pociutės Vedeikienės rinkinio.

Sodyboje Kiaukų pradžios mokykla veikė iki iki 1938-ųjų metų. Vėliau, J. Rimkui mirus, sodybą perėmė čia gyvenęs ir ūkyje dirbęs Juozas Pocius.

J. Pocius, buvęs Lietuvos Kariuomenės puskarininkis, sukūręs šeimą su  Gaidėnuose gyvenusia Apolonija Bambalaite, buvusioje Rimkaus sodyboje užaugino didelę šeimą. Tačiau Kiaukų pradžios mokykla po daugelio sovietinių valdžios metų į sodybą trumpam vėl buvo sugrįžusi, kai pritrūko vietos grįžtantiems  tremtiniams.

 Puskarininkio Juozo Pociaus tarnyba LR. 

 Juozas_Pocius_Lietuvos_kariuomenės_puskarininkis_1936_m.jpg

Juozas Pocius Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Iš R. Vedeikienės albumo, 1936 m.

Rikiuotė-Į_sargybą_J._Pocius_1936_m.jpg

Rikiuotė -Į sargybą, J. Pocius, 1936 m.

9-oji_kuopa_J._Pocius_II-eilėje_penktas_iš_dešinės_1936-XII-10_d.jpg

9-oji kuopa, J. Pocius II-eilėje penktas iš dešinės, 1936-XII-10 d.

Juozo_Pociaus_tarnyba_mokomoji_kiuopa_3ias_būrys._Juozas_stovi_pirmoje_eilėje_trečias_iš_dešinės_1936-XI-22_d.jpg

Juozo Pociaus tarnyba, mokomoji kuopa, 3-ias būrys. Juozas stovi pirmoje eilėje, trečias iš dešinės, 1936-XI-22 d.

Poligono_vaizdas._Kaip_sekmadieniais_žvejodavom.jpg

Poligono vaizdas. Kaip sekmadieniais žvejodavom... J. Pocius, 1936 m.

Karšta_popietė_poligono_smėlynuose_1936_m.jpg

Karšta popietė poligono smėlynuose, J. Pocius, 1936 m.

Tarnyboje_aplinkybės_nežinomos.jpg

Nuotrauka be užrašų. Kairėje keturi kareiviai pagal ginklus ir budionovkas ant galvos priskiriami raudonarmiečiams. Pagal nuotaikas ir gausų Lietuvos Kariuomenės karininkų būrį neatrodo kad būtų konfliktas tarp kariškių. Gali būti, kad  Juozas Pocius nuotrauką parsivežė iš Vilniaus krašto perdavimo Lietuvai akcijos 1940 m. rudenį. Pagal senolių pasakojimus šioje kompanijoje dalyvavo ir daugiau mūsų kraštiečių

Didysis_raitelis_ant_savo_mylimo_žirgo_išlikusio_nuo_Didžiojo_karo_laikų_J._Pocius.jpg

Didysis raitelis ant savo mylimo žirgo išlikusio nuo Didžiojo karo laikų..., J. Pocius

Kariuomenės_šventėje1.jpg

Nuotrauka be užrašų. Tai gali būti Kariuomenės ir Visuomenės šventė Tauragėje ar net Šilalėje(?).

Tarnybos_draugas_J._Mileris_1937_m.jpg

J. Pociaus tarnybos draugas J. Mileris. Tauragė, 1937 m.


 

Juozas_Pocius_apie_1938_m.jpg

Juozas Pocius, 1938 m.

Šilales_vidurineje.jpg

Šilalės progimnazija, 1938 m.

Prisiminimui_A._Rupūlaukiui_bendrabučio_draugui_nuo_Il_Juškevičiaus._Šilalė_1939.III.16.jpg

Prisiminimui A. Rupšlaukiui, bendrabučio draugui, nuo Il Juškevičiaus., Šilalė, 1939.III.16

Šilalės_progimnazija1_1938_m._kairėje_kun._a._Kučinskas-Kučingis.jpg

Šilalės progimnazija, 1938 m. kairėje kun. A. Kučinskas(Amerikoje-Kučingis)

Šilalės_progimnazija2_-1938_m.jpg

Maudynes_Iš_R._Pociūtės.jpg

Šilalės_Progimnazijos_ekskursija1-Šarūno_piliakalnis_Šilalė_1938-IV-22.jpg

Šilalės Progimnazijos ekskursija-Šarūno piliakalnis, Šilalė, 1938-IV-22


Čia_irgi_neblogai_nuspaudžiau_su_visa_familija_po_plačoašakiu_ažuolu_1938_VII-27.jpg

"Čia irgi neblogai nuspaudžiau su visa familija po plačoašakiu ažuolu, 1938 VII-27"

Čia_irgi_neblogai_nuspaudžiau1_su_visa_familija_po_plačoašakiu_ažuolu_1938_VII-27.jpg

Trijų_kryžių_kalnas_senasis_paminklas1940-V-5.jpg

Trijų kryžių kalnas, senasis kiek mažesnis paminklas, 1940-V-5

Steponaičiai_Gaidėnai.jpg

Steponaičiai, Gaidėnai

Šeima_iš_R._Vedeikienės_albumo.jpg

Šeima, iš R. Vedeikienės albumo

Vyda_DargevičiūtėBružienė.jpg

Vyda Dargevičiūtė(Bružienė)

Antanai_prisimink_mane_nors_svajonių_sapnem_Zofija.jpg

"Antanai, prisimink mane nors svajonių sapne, Zofija"


 

Tremtyje 

J._Pociaus_mama1.jpg

Jono Pociaus mama Sibiro taigoje

 Prisiminimas_Azijos_kalnai._visur_miškai_kur_ilsis_broliai_Lietuviai._No_Mamytės_mano_Juozui_iš_Sibiro_1953_n._XI-11d.jpg

Prisiminimas- AZIJOS KALNAI. VISUR MIŠKAI, KUR ILSIS BROLIAI LIETUVIAI. Nuo Mamytės sūnui Juozui iš Sibiro, 1953 m. XI-11d.

Močiutė_Sibire_1955_IV-03_d.jpg

Prisiminkit raukšlėtą mano veidą ir nuo darbo sutinusias rankas. kur kadaise jus nešiojau, o dabar viena atskirta čia Sibire vargstu. Dukrelei, Jūsų mamytė, Sibiras, 1955-IV-03 d.

Laiškas_iš_Sibiro_Pociams_į_Kiaukus.jpg 

Mamos laiškas iš Sibiro, 1955 IV-03 d.


 Vestuvėse.jpg

Vestuvese2.jpg

Vaikai_iš_R._Vedeikienės_albumo.jpg

Juozo_Pociaus_šeima_iš_Kiaukų._Nuotraukoje_iš_kairės_antra_Vlada_trečias_Jonas_ketvirta_Regina_Gaidėnai_1957_m.jpg

Juozo Pociaus šeima. Nuotraukoje: iš kairės antra Vlada, trečias Jonas, ketvirta Regina. Gaidėnai, 1957 m.

Giminės_susitikimas_Apolonijos_Bambalaitės_Pocienės_tėviškėje_Gaidėnuose_12.jpg

Giminės susitikimas Apolonijos Bambalaitės Pocienės tėviškėje Gaidėnuose. 

Giminės_susitikimas_Apolonijos_Bambalaitės_Pocienės_tėviškėje_Gaidėnuose.jpg

Šeima1.jpg

Aldonos_Pociūtės_laidotuvės._Iš_R._Vedeikienės_albumo.jpg

Aldonos Pociūtės laidotuvės. Iš R. Vedeikienės albumo

Aldonos_Pociūtės_laidotuvės1.jpg

Aldonos_Pociūtės_laidotuvės2.jpg

Aldonos Pociūtės laidotuvės. Iš R. Vedeikienės albumo


 Kviečių_pjovimas._Brolis_pirmasis_toliau_pusbrolis_su_seserimi_tėvukas_ir_aš_statėme.jpg

"Kviečių pjovimas. Brolis pirmasis, toliau pusbrolis su seserimi, tėvukas ir aš statėme..."

Prisiminimui_iš_kolūkiečių_gyvenimo_1959_m._rugpjūčio_men.jpg

"Prisiminimui iš kolūkiečių gyvenimo, 1959 m. rugpjūčio men." Pagal rodyklę prie kepurės, J. Pocius centre.

Apolonija_Pocienė1.jpg

Apolonija Bambalaitė Pocienė

Apolonijos_darbai.jpg

Apolonijos darbai

Kapinese.jpg

Juozas_Pocius_Kiaukuose_apie_1980_m.jpg

Prisiminimui iš darbų sovietmečiu: J. Pocius pagerbtas nuotrauka tarybinio ūkio garbės lentoje.


 Ekskursija_į_Maskvą.jpg

Maskvoje Kiaukiškiai, iš R. Vedeikienės albumo

Juozo_Pociaus_laidotuvės_1994_m.jpg

Juozo Pociaus šermenys senojoje sodyboje Kiaukų k. 1994 m.

Juozo_ir_Apolonijos_Pocių_kapas_Tūbinių_kapinėse_2020_m._birželis.jpg

Juozo ir Apolonijos Pocių Amžinojo poilsio vieta, 2020 m. birželis.

Lietuvos Kariuomenės puskarininkis, vienos pirmųjų Kiaukų mokyklos papatalpų savininkas Juozas Pocius mirė savo namuose sulaukęs 80 m. amžiaus, palaidotas Tūbinių kapinėse.


 

Vyskupas_Vaičius.jpg

Vyskupas A. Vaičius iš R. Vedeikienės albumo

Vyskupas_Vaičius_laidoja_kunigą_Šilalėje.jpg

Vyskupas A. Vaičius laidoja kunigą Šilalėje.  iš R. Vedeikienės albumo