Tūbiniškių mokyklos ir mokytojai

Istorija apie mokyklas, kuriose mokinosi Tūbinių krašto vaikai, rengiama iš  buvusių jos  mokinių ir mokytojų išsaugotų nuotraukų, informacijos atrandamos  laikraščiuose ir knygose.

Vienas pagrindinių motyvų surinkti medžiagą apie mokyklas, buvo Tūbinių mokyklos metraštis, kuriame pateikta trumpa istorija ir patalpinta daugiau žinių apie Tūbinių mokyklą nuo 1950 iki 1967 m. Trumpas metraštis sudėtas čia dirbusių mokytojų iniciatyva. Dalijantis prisiminimais apie mokyklą, metraštį mums parodė  mokytojai 1983 metais, 15-kos  metu mokyklos baigimo proga, surengtame mokinių susitikime. 

Po mokyklos uždarymo ~1998-aisiais, Tūbinėse jokių dokumentų apie mokyklą nebebuvo, todėl šio metraščio paieškos mus atvedė į Šilalės Dariaus ir Girėno giminaziją, kur dokumentacija iš buvusios Tūbinių mokyklos buvo perduota saugoti. 

Atradus daugiau medžiagos ir apie Šilalės vidurinę (nuo 1923 m), taip pat grupinių nuotraukų iš Tūbinių komplektui priklaususių Kiaukų ir Payžnio pradžios mokyklų, ši medžiaga taip pat čia talpiama.

Visus, kam įdomi mokyklos istorijos tema, kviečiame prisidėti ir šią istoriją praturtinti, pasiūlant nuotraukų ir prisiminimų.

Pagarbiai, 
buvęs Tūbinių aštuonmetės mokyklos mokinys(1968m. laida)
Augenijus Bendikas

1. TŪBINIŲ mokykla.

2. Kiaukų pradžios mokykla.

3. ŠILALĖS mokykla

 4. Kitos mokyklos

Payžnio, Balsių, Obelyno, Dryžų, Šiauduvos, Tenenių, Iždonų, Laukuvos