Payžnio kaimas 

Payžnys iš Kaltinenai 

Iš Prano B Stasės Šimutienės namelis šalia pakėvio kalno

Šimučių namelis šalia Pakėvio kalno.

Iš Prano Beinorio Paižnio vaizdelis


 

Nastes tėvo komunija 1929m Laukuva2 1

Payžnio ir gretimų kaimų vaikai, po pirmosios komunijos Laukuvoje, apie 1929m. Nuotrauka iš Petro Luganeckio šeimos rinkinio.


 

Payžnio mokykla, ir jos  mokytoja E. Kelerienė

Iš Prano Beinorio 049

Tūbinių komplekto, Payžnio pradinė mokykla senojoje vietoje iki atsikeliant į Kelerių sodybą

 

Keleris senelis Paižnys

Senolis Keleris prie savo sodybos, šalia Yžnės upės, kurioje vėliau buvo įrengta Payžnio pradinė mokykla.

Kelerių sodyboje daugelį metų dirbo mokytoja E. Kurlinkutė, kilusi iš Biržų Lauko k. šalia Šilalės. Atvykusi mokytojauti į Payžnį, tapo Augusto Kelerio žmona.

Keleriai šeima apie 1957

Nuotraukoje Augustas Keleris su sūnum Rimantu, E. Kelerienė su dukra Reda. 

Prie gražaus Yžnės tvenkinio šiuo metu gyvena Redos ir Rimaldo Būdvyčių šeima, puoselėjanti senąją Kelerių sodybą ir jos aplinką. Joje daug metų skambėjo moksleiviškas juokas.

Mokykloje Albinos klasė111

Iš dešinės pirma Bronė Vilkanauskaitė, antra E. Kurlinkutė su draugėmis gamtoje, šalia Tūbinių. E. Kurlinkutė mokytoja Paižnio mokykloje pradėjo dirbti baigusi Klaipėdos Pedagoginę mokyklą. Redos Kelerytės Būdvytienės nuotraukos.

Klaipėdos pedagoginė mokykla II laida 1954 m

Klaipėdos pedagoginė mokykla, II laida, 1954 m

Iš Kelerių Paižnio pradinė 010 1

Payžnio pradinės mokyklos vaikai Kelerių gyvenamajame name, apie 1964 m. Pirmoje eilėje tarp vaikų mokytoja E. Kurlinkutė Kelerienė

Iš Kelerių Paižnio pradinė 006 1

Iš Kelerių Paižnio pradinė 003 1

Kelerių Paižnio žmones

Gamtoje kartu muzikantas Jurgutis Tūbinių mokytojas

Smagi kompanija gamtoje. Antrame plane centre Tūbinių mokytojas K. Šetkus, pirmoje eilėje, kairėje Augustas Keleris, centre žinomas muzikantas Jurgutis.

Muzikantai Payžnyje2

Nuotrauka iš P. Beinoriaus rinkinio

Jurgučio triūbos Paižnyje11

Payžnyje vestuvėse groja Stanislovo Jurgučio pučiamūjų orkestras(Stanislovas stovi kairėje).

Muzikos entuziastas S. Jurgutis, kurio giminės gyvena ir Tūbinėse, buvo daugelio dainų švenčių Šilalėje vienas vadovų, Laukuvoje suorganizavęs styginių instrumentų orkestrą.

Dapkai iš Paižnio 2 

Iš Prano B į laukus0

Juozas Dapkus. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

 Iš Prano B Verpečinskis buv Černiauskas 

Kaimynai Juozas Dapkus ir Stasys Černiauskas. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.

Iš Prano B kūlia

Kukurūzų derliaus nuėmimas: TSRS pirmojo sekretoriaus Nikitos Chruščiovo laikmetis, kada reikėjo auginti kukurūzus, neaplenkė ir Payžnio, 1960 m. Iš  P. Beinorio šeimos nuotraukų rinkinio.


 Paiznio kaimui atmintixx

"Šv. MERGELEI MARIJAI.

kad tamsioj nakty saule mums nušvitai,

mes šventos žemės vaikai,

Tau dėkojam karštai"

Paminklas Mergelės Marijos garbei Payžnio(Paižnio) kaime, pastatytas buv. gyventojo Vytauto Černiausko  iniciatyva.

Aukojo lėšas ir darbus atliko buvę ir esami Paižnio kaimo gyventojai.

Paižnio km 001 2

Prisiminimui, prie paminklo Šv. mergelei Marijai, po statybos darbų bendra nuotrauka, ~1988m.

Nuotraukoje pagrindiniai statybos iniciatoriai rėmėjai ir statytojai. Iš dešinės: Vytautas Černiauskas, Jonas Beinorius, Stasys Bagdonas, Petrokas Stasys, Barsteika Vytas, Sirvydas Ignacas, jaunasis Artūras Petrokas, Jonas Černiauskas (antrame plane) ir Pranas Beinorius.

Payžnio kaimo paminkl

 Paminklo sumanytojui Vytautui Černiauskui lemtingi buvo 2016-ieji metai. Palikęs reikšmingus Paižnio kaimo atminties įprasminimo ženklus, Vytautas išėjo iš šio pasaulio visam laikui.

Atlaidai 2015 m. 06men4

 

Atlaidai Tūbinėse, 2015m birželio 7d.

Atlaidai 2015 m. 06men3


Atlaidai 2015 m. 06men5


Atlaidai 2015 m. 06men 2

Atlaidai 2015 m. 06men8

Atlaidai, 2015m birželio 7d.

Alfonsas Bendikas iš Mažeikių(nuotraukoje pirmas iš kairės) kaip ir daugelis dalyvavusių, per atlaidus sutiko du pačius vyriausius Tūbinių apylinkių gyventojus vyrus: Aloyzą Knyzelį(viduryje) ir Joną Beinorių (pirmas iš dešinės). Deja Jonui šie atlaidai buvo paskutiniai. Neužilgo po šio įsimintino sekmadienio, visų gerbiamą bitininką, Payžnio kaimo senbuvį Joną Beinorių, aukščiausiąsis pasišaukė pas save visam laikui.

Nutrūko šios žemės, Payžnio kaimo gyventojo, šilto žmogaus, Jono Beinorio gyvenimas, tačiau Beinorių istorija šiame kaime tęsiasi. Senojoje sodyboje gyvena ir ūkininkavimo tradicijas tęsia sūnaus Prano Beinoriaus šeima. Nuotraukoje Jono sūnus Pranas stovi viduryje antrame plane.