Dapkų  užsiėmimai muzika ir saviveikla

Vincento Dapkaus, gyvenusio Jakaičių kaime giminėje, beveik visi muzikantai, kultūrinio darbo organizatoriai.

Pasižymėję muzikantai Vinco Dapkaus vaikai: Petras, Ona(Razutienė, Amerikoje), Aleksandra-Olė.

Petro vaikai Albina, Antanas, O. Razutienės dukra Danguolė(Los Anželas, JAV). Muzikuoja ir gretimoje Jono Dapkaus giminėje

Tai tik dalis Jakaičių kaimo gyventojo Vincento Dapkaus palikuonių palikusių ryškesnius pėdsakus profesinėje muzikos veikloje ir saviveikloje.

Antanas Dapkus ir Albina daug metų dirbo kultūros srityje ne tik Tūbinėse, bet ir Šiauduvoje(Padievytyje), kur mokė vaikus muzikos.

Antanas su seserim Angele šalia Padievyčio kultūros namų

Antanas su seserim Albina šalia Padievyčio kultūros namų, kuriuose buvo įgyvendinta daug kūrybinių sumanymų. Kurį laiką  Antanui buvo atitekęs ir kultūros namų direktoriaus postas.

Albinos Dapkutės kredo

 "Jei daina ir mirštant galima, aš norėčiau mirti su daina"

Šie Albinos Dapkutės Baipšienes žodžiai užrašyti ant  nuotraukos, tiktų daugeliui iš muzikalios Dapkų giminės.

Nuotraukos(11) iš Antano Dapkaus albumo

Angelė Dapkutė Baipšienė  

Albina Dapkutė Baipšienė(1930-1996)

Dainų šventė Šilalėje4 11 

Angelė Dapkutė Baipšienė ir jos vadovaujamas kolektyvas

Albina Dapkutė Baipšienė ir jos vadovaujamas kolektyvai

Albinos Dapkutės

Dainų šventėje Vilniuje


Antanas Dapkusg. 1938

Antanas Dapkus(g. 1938)

Nuotraukos(3vnt) iš Antano Dapkaus rinkinio

Antano Dapkaus repeticijos

 Repeticijos... 

Iš Antano Dapkaus dainų šv2

Agitbrigados repeticija Tūbinėse

Agitmeninės brigados repeticija Tūbinėse, 1985 m.

Nuotrauka iš V. Kniulienės rinkinio

Agitmenine brigada 1985 m

Agitmenine brigados "Šluota" pasirodymas Padievyčio kultūros namuose: Iš kairės A. Dapkus, G. Aperavičiūtė, V. Kniulienė, P. Litvinas, E. Martinavičienė, A. Dapkienė, S. Mikalauskas, 1985 m.

Dainų šventė Šilalėje6

Dapkai tėvas ir sūnus groja pasirodymo metustovi iš kraštų

Dapkai, tėvas ir sūnus groja kartu(stovi iš kraštų)

Tūbinių muzikantai2

Tūbinių muzikantai groja vestuvėje, apie 1970 m.

Smuikas Viktoras Mikalauskas, akordeonas Antanas Dapkus, trombonas Aloyzas Mikalauskas.


 

Tūbinių vyrų ansamblis3

Nuotrauka iš V. Kniulienės rinkinio

 Padievytis Šiauduva 001

Dainuoja Tūbinių vyrų ansamblis. Iš kairės A. Dapkus, J. Dargužas, V. Dapkus, S. Macas, S. Pintveris.

Padievytis Šiauduva 016grtdrg

Moterų ansamblis 1982 m.

Moterų ansamblis, 1982 m. Iš kairės A. Dapkienė, B. Gudauskienė, G. Dargužienė, R. Kančauskienė, J. Jankauskienė, G. Aperavičiūtė, M.Knyzelienė, J. Macienė

 Iš Virginijos Lukošiūtės 039

Padievytis Šiauduva 004hjdhjgyhj

Nuotraukos(4) iš S. Pintverytės Linkienės rinkinio

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 029bjk

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 030vfgh

Iš Virginijos Lukošiūtės 038

Iš Salomėjos Pintverytės Linkienės 028cfghjcgfh

Saviveikla kartu su mokytojais