Vasarnamis_Vabolių_kaime_Aleksandro_Jurgučio_istorija2.jpg
Vabolių_vasarnamis.jpg
Aleksandro Jurgučio vasarnamis Vabolių k. Iš D. Kiliesienės nuotr.  rinkinio 
Prie_Jurgučių_vasarnamio.jpg
 Panevėžio banko valdytojo Aleksandro Jurgučio vasarnamis Vabolių k. netoli Balsių
 
9-1.jpg

 Jurgučių žemėje Vasarnamio teritorijoje naujai veisiamas sodas ir parkas su tvenkiniais

Mergaitė_prie_vasarnamio.jpg

 7_2-1.jpg
 
Sodyba_prie_tvenkinio.jpg 
Artūras_jo_žmona_Birutė_Babūnė_senelis_Ksavera_Vytautas_Liusė.jpg

Jurgučiai: Artūras, jo žmona Birutė, babūnė, senelis, Ksavera, Vytautas, Liucija

 

Jurgučių_šeima_1939_m._Panevėžys.jpg
Jurgučių šeima, 1939 m. birželio 19 d., Panevėžys
11-2-aprašas.jpg
 

Jurguciai-Aleksandras_ir_Vladas-1-as_ir_6-as_Dalijos_Jurgutytės_Kiliesienės_nuotrauka_apie_1928_m.jpg

Lietuvos bankų vadovų suvažiavimas Panevėžyje. Jurguciai Aleksandras ir Vladas sėdi pirmoje eilėje. Panevėžio banko valdytojas Aleksandras -pirmas, Vladas Jurgutis šeštas, Dalijos Jurgutytės Kiliesienės nuotrauka.

Centre sėdintis vienas Lietuvos Banko organizatorių Vladas Jurgutis buvo kunigas, ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, neoficialiai laikomas lito „tėvu“. Nors Aleksandro giminystės ryšiai su Vladu jiems patiems nebuvo žinomi, tačiau ir nepaneigti pagal senelių kilmę. Tyrimas pradėtas...2024 m.

5-1.jpg

Dėdė_Vladas_ir_Liusė_1967_m.jpg

Dėdė Vladas ir Liucė, 1967 m.

 Šilalės_prūdas.jpg
 
Šilalės bažnyčia iki bažnyčios bokšto remonto, apie 1928 m.
Sodyba_nuo_kalnelio_pusės.jpg
Sodyba nuo kalnelio pusės. Statomas Jurgučių ūkio ūkvedžio namas
Jurgučių sodyba Sovietmečiu 
 
Vaboles_1970.jpg
Vasarnamio gyventojai  apie 1970 m
Juozas_Gečas.jpg

Juozas Gečas
Vabolių_k_gyventojai1.jpg
Vabolių_k_gyventojai2.jpg
IMG_0029.jpg
 
Vabolių_k_gyventojai.jpg
 
(medžiaga ruošiama)